Werken bij woonvoorziening Dubbelklik


 Vacatures betaalde functies

 

Voor het leveren van de zorg heeft Dubbelklik een samenwerkingsovereenkomst met PGVZ - Persoons-Gebonden Vraaggerichte Zorg .

 

Vacatures onbetaalde functies

 

Dubbelklik vindt het belangrijk dat haar bewoners zoveel mogelijk participeren in de maatschappij. Om dit te realiseren is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

Meer weten?

 

Voor meer informatie over vacatures begeleiding en vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met:

 

Coördinator Zorg Dubbelklik

 

T   038 4536933

E   omar.kader@pgvz.nl