Over Dubbelklik


Organisatie

Stichting Dubbelklik is een ouderinitiatief, dat in 2001 is opgericht. De stichting heeft een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd, met 24-uurszorg voor verwanten met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

 

Bestuur & medezeggenschap

Kenmerkend van dit ouderinitiatief is dat de ouders nauw betrokken zijn bij en inspraak hebben op hetgeen er binnen de locatie gebeurt. Zo bepalen zij bijvoorbeeld samen met de bewoners wie er in Dubbelklik kan komen wonen. Ook heeft het bestuur inspraak bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

 

Historie

Het initiatief tot oprichting en instandhouding van dit kleinschalige woonproject dateert van eind 1999. Op dat moment startten ouders, familieleden en/of wettelijke vertegenwoordigers van 8 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking de planvorming rondom dit woonproject. Met behulp van de gemeente, DeltaWonen, Architectuurstudio Sitec BNA en vele anderen, is het project vervolgens gerealiseerd. In januari 2006 namen de bewoners hun intrek in hun eigen appartement.Praktische informatie

Financiering

Het verblijf is op basis van scheiden wonen en zorg. Dat betekent dat alle kosten voor wonen - d.w.z. huur, vaste lasten en gezamenlijke huishouding - door de bewoners uit hun eigen inkomsten worden betaald. Alleen de zorg wordt gefinancierd door middel van een PGB, gebaseerd op de ZZP-verblijfsindicatie en uitbetaald door het zorgkantoor. Het CAK berekent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Huurovereenkomst

Elke bewoner heeft een huurovereenkomst met deltaWonen. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen bewoners in aanmerking komen voor huurtoeslag. Klachtencommissie

Stichting Dubbelklik doet samen met de door haar ingehuurde zorgaanbieder PGVZ haar uiterste best goede zorg te bieden. Er kunnen situaties zijn, waarin u dat anders ervaart.

 

Heeft u een klacht? Probeer dit in eerste instantie te bespreken met de begeleiding en/of de teamcoördinator of het stichtingsbestuur. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, of wilt u rechtstreeks uw klacht kenbaar maken bij de klachtencommissie, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van PGVZ.  https://klachtenportaalzorg.nl

 

 

Stichting Dubbelklik is ook aangesloten bij het onafhankelijke  Klachtenloket Zorg. Daar kunt u uw klacht neerleggen en zal er door een klachtenfunctionaris gekeken worden naar uw klacht.

 

Telefoonnummer: 070-3105392          info@klachtenloket-zorg.nl

 

U kunt uw klacht ook bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen neerleggen. Uw klacht wordt dan een geschil en wordt dan beoordeeld door een onpartijdige commissie.

Meer informatie: www.degeschillencommissiezorg.nl