Woonvoorziening Dubbelklik


Dubbelklik in Zwolle is een gezellige, kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het initiatief is opgezet door verwanten van de bewoners en wordt ondersteund door zorgaanbieder PGVZ. Daarnaast zijn er een aantal mantelzorgers en andere vrijwilligers actief.

 

Ruimte om jezelf te zijn

Vanwege de kleinschaligheid èn de goede onderlinge bejegening heerst er binnen de locatie een veilige en rustige sfeer, die zich kenmerkt door:

  • Stabiliteit;
  • Vriendelijkheid;
  • Warmte;
  • Geborgenheid;
  • Gezelligheid.

Het samen wonen in één huis, betekent dat men met elkaar rekening moet houden en dat men elkaar respecteert en waardeert. Indien gewenst is het mogelijk samen activiteiten te doen. 

 

Belangrijk onderdeel van het wonen met elkaar vormen de gezamenlijke woonkamers; een groot deel van het dagelijks leven speelt zich daar af. Vanzelfsprekend kunnen bewoners – naar behoefte - ook kiezen voor een tijdsinvulling in hun eigen appartement. Kortom, iedere bewoner krijgt de ruimte om zichzelf zijn.Bekijk onze foto's voor een indruk


Nieuwe bewoners

Indicatie

Voor het wonen bij Dubbelklik is een verblijfsindicatie vereist. Indien nodig kan Dubbelklik, zorgorganisatie PGVZ of MEE helpen bij de aanvraag ervan.

 

Instroomprocedure

Wanneer een kandidaat-bewoner aangeeft dat hij/zij bij Dubbelklik wil komen wonen, gaat de instroomprocedure van start. Doel van deze procedure is om te beoordelen of de kandidaat-bewoner een klik heeft met de huidige bewoners.