Woonvoorziening Dubbelklik


Dubbelklik in Zwolle is een gezellige, kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het initiatief is opgezet door verwanten van de bewoners en wordt ondersteund door zorgaanbieder PGVZ. Daarnaast zijn er een aantal mantelzorgers en andere vrijwilligers actief.

 

Ruimte om jezelf te zijn

Vanwege de kleinschaligheid èn de goede onderlinge bejegening heerst er binnen de locatie een veilige en rustige sfeer, die zich kenmerkt door:

  • Stabiliteit;
  • Vriendelijkheid;
  • Warmte;
  • Geborgenheid;
  • Gezelligheid.

Het samen wonen in één huis, betekent dat men met elkaar rekening moet houden en dat men elkaar respecteert en waardeert. Indien gewenst is het mogelijk samen activiteiten te doen. 

 

Belangrijk onderdeel van het wonen met elkaar vormen de gezamenlijke woonkamers; een groot deel van het dagelijks leven speelt zich daar af. Vanzelfsprekend kunnen bewoners – naar behoefte - ook kiezen voor een tijdsinvulling in hun eigen appartement. Kortom, iedere bewoner krijgt de ruimte om zichzelf zijn.Bekijk onze foto's voor een indruk


Nieuwe bewoners

Indicatie

Voor het wonen bij Dubbelklik is een verblijfsindicatie vereist. Indien nodig kan Dubbelklik, zorgorganisatie PGVZ of MEE helpen bij de aanvraag ervan.

 

Instroomprocedure

Op dit moment hebben wij 2 appartementen vrij, indien u interesse heeft en de toekomstige bewoner een PGB indicatie heeft in de range van VG3 t/m VG5 kunt u contact opnemen met DubbelklikZwolle@outlook.com waarna de instroomprocedure van start kan gaan. Bij de instroom procedure wordt gebruik gemaakt van de geldende uitsluitingscriteria voor stichting Dubbelklik.

 


Woonvoorziening Dubbelklik

 

Pieter van Bleyswijkstraat 12

8022 TN Zwolle

T: 038-4536933

 

Zorgaanbieder: PGVZ

 

Bestuur Dubbelklik

 

Voorzitter:             dhr. F. Deuling

Secretaris:             

Penningmeester: mevr. E. Deuling

 

Contact: info@dubbelklikzwolle.nl